top of page
Aorta aneurysma

Wat is een Aorta Aneurysma?

 

Een aorta-aneurysma is een abnormale verwijding van de aorta. Wanneer de diameter toeneemt met 50 % van de normale diameter, spreken we van een aneurysma. Dit kan zich voordoen in het deel dat zich door de borstkas (thoracaal aorta-aneurysma) of de buik (abdominaal aorta-aneurysma) uitstrekt of een combinatie van beide. In sommige gevallen vertonen deze aneurysma’s een zeer complexe anatomie en vragen ze om speciale aandacht.

Symptomen en Risicofactoren

 

De symptomen van een aorta-aneurysma kunnen variëren. Het merendeel van de patiënten vertoont

geen symptomen, het betreft vaak een toevalsbevinding tijdens beeldvorming van het lichaam. We raden wel aan alert te zijn en medisch advies in te winnen bij een kloppend gevoel ter hoogte van de navel. Risicofactoren zoals genetische aanleg, hoge bloeddruk en roken spelen een belangrijke rol.

 

Screening 

Het vroegtijdig detecteren van aorta-aneurysma's is van vitaal belang voor uw gezondheid. Behandeling van deze aneurysma’s dient namelijk om een ruptuur (scheur) te voorkomen. We raden aan dat bepaalde patiëntengroepen, zoals degenen met een familiegeschiedenis van aorta-aneurysma's, regelmatig screenings ondergaan. Het risico op ruptuur van een aorta-aneurysma is grotendeels afhankelijk van de grootte. Het is van cruciaal belang dat we de grootte van uw aneurysma nauwlettend volgen en het juiste behandelingspad aanbevelen op basis van individuele factoren zoals anatomie en persoonlijke voorgeschiedenis.

 

Behandeling

 

- Thoracale Aorta-Aneurysma’s: Deze kunnen complexe chirurgische procedures vereisen, gaande van openhartoperaties tot endovasculaire reparatie middels TEVAR (Thoracic EndoVascular Aortic Repair). 

- Abdominale Aorta-Aneurysma’s: Deze kunnen vaker worden behandeld met minder invasieve endovasculaire procedures, zoals het plaatsen van een stentgraft. Soms dient er omwille van een complexe anatomie gebruik worden gemaakt van de nieuwste technieken zoals FEVAR (Fenestrated EndoVascular Aortic Repair) of BEVAR (Branched EndoVascular Aortic Repair).

bottom of page