top of page

Behandeling van Aorta Aneurysma, Aortadissectie en Intramurale Hematomen

De behandeling van aorta-gerelateerde aandoeningen, zoals aorta-aneurysma, aortadissectie en intramurale hematomen, is sterk afhankelijk van de specifieke locatie van de aandoening. De aorta, uw belangrijkste slagader, strekt zich uit van uw hart door uw lichaam en bestaat uit verschillende delen, elk met zijn eigen kenmerken en behandelingsbenaderingen. Het begrijpen van de specifieke locatie van uw aorta-aandoening is cruciaal voor het plannen van de juiste zorg en het maximaliseren van uw kansen op een succesvol herstel.

Aneurysma van de aorta ascendens

 

Bij aneurysma’s van de aorta ascendens wordt aanbevolen om in te grijpen wanneer de diameter tussen de 45 en 55 mm ligt: de exacte drempelwaarde varieert op basis van factoren zoals de aanwezigheid van aortaklepaandoeningen, hoge bloeddruk of familiale bindweefselaandoeningen, zoals het Marfan of Loeys-Dietz syndroom. 

 

Gezien de elasticiteit en de ligging van de aorta ascendens, vlak bij de kransslagaders, wordt deze zone bijna uitsluitend behandeld via een open operatie met hulp van de hartlongmachine, en meestal via minimaal invasieve weg. Als de oorzaak van de dilatatie te wijten is aan problemen met de aortaklep, zal ook deze worden hersteld of vervangen.

Het is belangrijk op te merken dat deze behandeling meestal wordt uitgevoerd zonder dat er merkbare klachten zijn, symptomen kunnen wijzen op een dreigende scheur, een levensbedreigende aandoening. Daarom is vroegtijdige diagnose en behandeling van aorta-aneurysma's van vitaal belang.

 

Type A aorta dissectie

 

Dit is een levensbedreigende aandoening waarbij de bloedtoevoer naar het hart, de hersenen en alle organen en ledematen mogelijks bedreigd kan worden.  De behandeling bestaat dan ook uit een dringende hartoperatie met behulp van hartlongmachine waarbij de plaats waar de scheur zich bevindt, wordt vervangen en eventuele problemen van verminderde bloedtoevoer naar organen worden hersteld.  Zo kan het nodig zijn om eveneens de bloedvaten naar het hoofd te  herstellen of om tijdens de open ingreep aan de aorta ascendens en/of boog  ook een verderop gelegen segment van de aorta te behandelen met stentplaatsing.    

 

Aneurysma van de aortaboog

 

De behandeling van een aneurysma en andere aandoeningen in de aortaboog is altijd multidisciplinair van aard, met de uiterste zorg voor het behouden van een ononderbroken bloedtoevoer naar de hersenen en het ruggenmerg. Deze ingreep is steeds afgestemd op de behoeften en specifieke anatomie van elke individuele patiënt: dit kan via een open ingreep middels minimaal invasieve toegang of in geselecteerde gevallen, waar de anatomie gunstig is door middel van een stenting, soms gebruiken we een combinatie van stenting en open chirurgie. Deze behandeling kan, afhankelijk van de uitgebreidheid van de aandoening, in meerdere fasen worden uitgevoerd om de risico's tot een minimum te beperken.

 

Aneurysma van de aorta descendens

 

Aangeraden wordt een aneurysma van de aorta descendens te herstellen vanaf een diameter van 5,5 cm. In zeldzame gevallen veroorzaakt een aneurysma thoracalis symptomen zoals kortademigheid of heesheid wanneer het druk uitoefent op de luchtwegen of de stembandzenuw. Hevige rugpijn of pijn op de borstkas kunnen vaak wijzen op een dreigende scheur. De behandeling omvat het plaatsen van een stent of een open borstkasoperatie.

 

Type B aorta dissectie 

 

De behandeling van een aortadissectie van de afdalende aorta is afhankelijk van de klachten en het al of niet optreden van complicaties. Bij het verstoren van de bloedtoevoer naar verschillende organen, waaronder darmen, lever, nieren en hersenen, zal een dringende ingreep noodzakelijk

zijn. Mogelijke behandelingsopties omvatten een stentplaatsing (TEVAR of Thoracic Endovascular Aortic Repair) of een open borstkasoperatie. In andere gevallen kan vaak conservatief worden gehandeld met pijnstilling en medicijnen om de bloeddruk te verlagen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aorta dissectiestent

Aneurysma van de buikaorta


Operatieve ingrepen voor een buikslagaderaneurysma zijn doorgaans pas noodzakelijk wanneer de diameter 5 tot 5,5 cm bereikt, omdat het risico op scheuren dan aanzienlijk toeneemt. De uitzondering hierop vormt het zakvormige aneurysma (sacculair aneurysma) wat doorgaans  vroeger wordt behandeld. In het geval van een ruptuur (scheuring) of een dreigende ruptuur (symptomatisch aneurysma), kunnen hevige buikpijn en rugpijn optreden, en in dat geval is een dringende operatie noodzakelijk. Het merendeel van de buikslagaderaneurysma's kan worden behandeld met een klassieke open buikoperatie of met een stentplaatsing, bekend als EVAR (EndoVasculair Aortic  Repair). Echter in 15 % van deze aneurysma’s hebben we te maken met een complex aneurysma waarbij de slagaders van de nieren of de darmen ook in vervat zitten. Deze

aneurysma’s komen in aanmerking voor een herstel met een stentprothese met openingen (gefenestreerde endoprothese of FEVAR) of met zijarmpjes (branched endoprothese of BEVAR). Dit zijn meestal op maat gemaaktestentprothesen die een gemiddelde productietijd van ongeveer 6 weken hebben.

Gefenestreerde endoprothese
Gebranchte endoprothese
bottom of page