top of page

Wat is een Aortadissectie?

Een aortadissectie is een ernstige aandoening waarbij een scheur ontstaat in de binnenste laag van de aorta, de belangrijkste slagader in uw lichaam, waardoor de lagen van de aortawand van elkaar scheiden. Hierbij ontstaat er een vals lumen (nepkanaal) binnen de wand van de aorta wat kan leiden tot levensbedreigende situaties zoals een volledige scheuring van de aorta of het verstoren van de bloedtoevoer naar alle verschillende organen. Het is een levensbedreigende situatie die onmiddellijke medische aandacht vereist.

Soorten Aortadissectie

Er zijn drie types aortadissectie:

 

- Type A Aortadissectie: Deze vorm van dissectie treedt op in het opstijgende deel van de aorta (aorta ascendens) die zich in de borstkas bevindt en kan zich uitstrekken tot in buikaorta. Dit is steeds een noodgeval en vereist een onmiddellijke ingreep. 

 

- Type B Aortadissectie: Dit type dissectie treedt op in het dalende deel van de aorta (aorta descendens) die zich in de borstkas bevindt en kan eveneens uitbreiden tot in de buikaorta. Hoewel het minder vaak gepaard gaat met onmiddellijk levensgevaar, is het nog steeds een ernstige aandoening die

onmiddellijke medische aandacht en behandeling vereist.

 

- Non-A Non-B Aortadissectie: In dit type bevindt de oorspronkelijke scheur zich in de aortaboog, tussen het stijgende en dalende deel.  Het natuurlijk verloop ervan en de behandeling is even urgent als bij een type A.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Symptomen

 

Een aortadissectie kan leiden tot een plotselinge, hevige pijn die vaak wordt beschreven als "scheurend" of "snijdend” (zoals een messteek) tussen de schouderbladen. Andere mogelijke symptomen zijn onder meer:

 

- Hevige pijn op de borst, in de rug of in de buik

- Moeite met ademhalen

- Zwakte of verlamming aan één kant van het lichaam

- Verwarring of bewustzijnsverlies

- Koude of bleke ledematen

Het is van cruciaal belang om te beseffen dat aortadissectie een medisch noodgeval is en onmiddellijk moet worden behandeld.

 

Oorzaken en Risicofactoren

 

Aortadissectie kan verschillende oorzaken hebben, waaronder hoge bloeddruk, genetische aanleg, en aandoeningen van het bindweefsel (zoals Marfan, Ehlers Danlos en Loeys-Dietz). Risicofactoren zijn onder meer roken en atherosclerose (verharding van de slagaderen).

Aortadissectie
bottom of page