top of page

Over de Aorta


De aorta, ook wel bekend als de grote lichaamslagader, is verantwoordelijk voor het transporteren van zuurstofrijk bloed van het hart naar alle delen van het lichaam. Deze vitale slagader ontspringt uit de linkerkamer en is verder onderverdeeld

in verschillende secties, waaronder de aortawortel, aorta

ascendens (opstijgende aorta), aortaboog, aorta descendens

(dalende aorta) en aorta abdominalis (buikaorta). Aandoeningen

die de aorta beïnvloeden, kunnen ernstige gevolgen hebben voor

de gezondheid en de bloedtoevoer naar de hersenen, de

ledematen en naar organen in de borst- of buikholte beïnvloeden.

Mogelijke aandoeningen omvatten ondermeer aneurysma’s,

dissecties of bloeduitstortingen in de wand van de aorta. 

 

Anatomie aorta

Aortawortel 

 

Onmiddellijk boven de aortaklep bevindt zich de aortawortel, deze is hier van nature iets breder en het is vanuit deze verbredingen dat de kransslagaders, die essentieel zijn voor de bloedtoevoer naar het hart zelf,ontspringen. Dilatatie van de wortel tot het ontstaan van een aneurysma is eerder zeldzaam en is vaak gelinkt aan aantasting van de aortaklep of treedt op bij bepaalde gekende familiale bindweefselaantastingen, zoals de ziekte van Marfan of het Loeys-Dietz-syndroom.

 

Aorta Ascendens (Opstijgend Deel van de Aorta)

 

Het stijgende deel van de aorta begint direct boven de aortawortel, loopt achter het borstbeen omhoog en is het meest elastisch, waardoor het de pulserende bloedstroom opvangt en verder transporteert. In dit specifieke gedeelte van de aorta zijn geen zijtakken of vertakkingen aanwezig. De aorta ascendens varieert in diameter, met een gemiddelde van 22-36 mm, afhankelijk van factoren zoals leeftijd, lichaamsgrootte en geslacht. 

Aortaboog

 

De aortaboog bevindt zich in de top van de borstkasholte, waar de aorta ascendens een bocht maakt en overgaat naar de aorta descendens. Hier ontspringen de slagaders die de rechter- en linkerhersenhelft en beide armen van bloed voorzien voordat ze verdergaat in de aorta descendens. Aandoeningen van de aortaboog zijn eerder zeldzaam en betreffen in het merendeel van de gevallen aneurysma’s. In zeldzame gevallen zien we hier ook ontstekingen zoals de ziekte van Takayasu dewelke zowel vernauwingen als uitzettingen van de bloedvaten kan veroorzaken.

 

Aorta descendens (Dalende aorta) 

 

De aorta descendens, ook wel bekend als de dalende aorta, is het deel van de aorta dat zich uitstrekt vanaf de aortaboog in de borstholte tot aan de buikholte ter hoogte van het middenrif. Dit segment van de aorta heeft zijn eigen specifieke aandoeningen die van invloed kunnen zijn op de gezondheid van het hart en het hele lichaam. De normale diameter van de aorta thoracalis bedraagt 2,5 – 3 cm.

 

Aorta Abdominalis (Buikaorta)

 

De aorta abdominalis, ook wel bekend als de buikaorta, is het deel van de aorta dat zich in de buikholte bevindt en start vanaf het middenrif. Dit segment is verantwoordelijk voor het leveren van zuurstofrijk bloed aan de organen in de buik en de onderste ledematen.
De normale diameter van de aorta abdominalis of buikslagader varieert van 2 tot 2,5 cm. 

bottom of page