top of page
 • Ik heb geen verwanten met een aneurysma, maar ik ben ongerust over deze pathologie: moet ik mij laten onderzoeken?
  Het overwegen van een screening is zeker verstandig, zelfs zonder familiegeschiedenis van een aneurysma. Mensen met een verhoogd risico, zoals mannen ouder dan 65 jaar, rokers, patiënten met eerdere hart- en vaatziekten en diegenen die een orgaantransplantatie hebben ondergaan, kunnen baat hebben bij een screening van de aorta. Het vroegtijdig identificeren van risicofactoren kan de kans op een aneurysmaruptuur verkleinen.
 • Ik heb een familielid met een aorta aneurysma, moet ik mij laten onderzoeken?
  Absoluut, als je een eerste graads familielid (bijv. ouders, broer/zus) hebt met een vastgesteld aneurysma, is het aan te raden om vanaf 50 jaar een screening te overwegen, ongeacht het geslacht. Voor eerste graads verwanten van patiënten met genetische aandoeningen zoals Marfan, Loeys-Dietz of Ehlers-Danlos is screening aanbevolen, ongeacht de leeftijd. Deze proactieve benadering kan helpen bij het vroegtijdig detecteren en beheren van potentiële risico's.
 • Hoe wordt een aorta-aneurysma vastgesteld?
  Vaak wordt een aorta-aneurysma bij toeval ontdekt tijdens een scan voor een ander gezondheidsprobleem. Bij klinisch onderzoek kan een gezwollen buik met een kloppend gevoel wijzen op een aneurysma. Echografie van de buik of het hart, zonder schadelijke straling, wordt vaak als eerste stap gebruikt. Dit geeft een goede indicatie of er al dan niet een aneurysma aanwezig is. Afhankelijk van de grootte en locatie kan aanvullende beeldvorming zoals een CT- of MRI-scan met contraststof nodig zijn om een behandelingsplan op te stellen. Bij vermoedens of symptomen van een gescheurd aneurysma is het essentieel om onmiddellijk medische hulp in te roepen.
 • Wat gebeurt er als ik een aorta-aneurysma heb, maar nog niet voldoe aan de criteria om in te grijpen?
  Als je aorta-aneurysma nog niet voldoet aan de criteria voor ingrijpen, is regelmatige monitoring essentieel. Een aneurysma groeit doorgaans enkele millimeters per jaar. Meestal wordt dit opgevolgd met echografie van de buik of het hart. Afhankelijk van de grootte wordt dit elke 6 maanden tot 1 jaar herhaald. Aneurysma's in de borstkas worden gevolgd met CT- of MRI-scans, aangezien echografie hiervoor minder geschikt is. Bij een groei tot binnen 5 millimeter van de behandelingsgrens wordt eveneens aanvullende beeldvorming geadviseerd. Met behulp van een CT- of MRI-scan verkrijgen we meer informatie over de specifieken grootte en anatomie van het aneurysma. Dit zorgvuldige toezicht helpt bij het tijdig identificeren van veranderingen en het bepalen van het juiste moment voor eventuele interventie.
 • Kan ik zelf iets doen om de groei van mijn aneurysma af te remmen?
  Onderzoek toont aan dat de groei sneller is bij actieve rokers, dus stoppen met roken is de belangrijkste aanbeveling. Omdat mensen met een aneurysma vaak een verhoogd risico hebben op andere hart- en vaatziekten, raden we een raadpleging bij de cardioloog aan. Voor maximale bescherming tegen hart- en vaatziekten starten we vaak met bloedverdunners en cholesterolverlagende medicatie. Een goede controle van de bloeddruk blijft ook van belang. Deze laatste maatregelen dragen vooral bij aan het beheersen van risicofactoren voor hart- en vaatziekten, maar vertragen de groei van het aneurysma niet.
 • Mag ik nog fysieke inspanningen doen bij de diagnose van een aneurysma?
  Absoluut, lichaamsbeweging is over het algemeen toegestaan, zelfs bij de diagnose van een aneurysma. Het is belangrijk dat je in een goede conditie verkeert, we moedigen dus een actieve levensstijl aan. Echter, we raden af om inspanningen te leveren waarbij zware hef- of persmanoeuvres worden uitgevoerd, zoals gewichtheffen. Dit advies is bedoeld om overmatige druk op de bloedvaten te vermijden en het risico op een scheur van het aneurysma te minimaliseren. Bespreek met je arts welke fysieke activiteiten je zou willen uitoefenen.
 • Als ik nog geen ingreep heb gehad, hoe merk ik dat mijn aneurysma gescheurd is?
  Het is belangrijk op te merken dat de kans op een gescheurd aneurysma onder de diameter voor behandeling zeer klein is, doorgaans geschat op < 1%. Als een aneurysma toch scheurt, zullen er plotselinge hevige rug- of buikpijn optreden. In sommige gevallen kan er zelfs tijdelijk bewustzijnsverlies optreden. Het is echter cruciaal te begrijpen dat veel mensen een gescheurde aorta niet overleven. Onmiddellijke medische hulp zoeken is dus van het grootste belang als je symptomen van een gescheurd aneurysma ervaart. Het is raadzaam om bewust te zijn van deze symptomen en niet te aarzelen om onmiddellijk naar de spoedeisende hulp te gaan bij vermoedens van een noodsituatie.
 • Hoe vaak komen aorta-aandoeningen voor en hoe frequent worden deze ingrepen uitgevoerd?
  De incidentie van aorta-aandoeningen is afhankelijk van het soort aandoening. Over het algemeen zien we minder aorta-dissecties dan aorta-aneurysma’s die behandeld moeten worden. De incidentie van zowel aorta-aneurysma’s als dissecties stijgt vanaf de zesde levensdecade. Aorta-aneurysma’s van de buikslagader komen over het algemeen vaker voor dan die van de borstkas of de gehele aorta. Bij mensen boven de 65 jaar komt een abdominaal aorta-aneurysma voor bij ongeveer 3-9% van de bevolking. Aorta-dissecties hebben een incidentie van ongeveer 2-5 per 100.000 personen per jaar, waarbij type A dissecties iets vaker voorkomen dan type B dissecties. Gezien de relatieve zeldzaamheid van al deze aorta aandoeningen is het van cruciaal belang om ze te behandelen in centra met een hoog volume, omdat dit de complicaties kan helpen verminderen. In ons centrum behandelen we wekelijks patiënten met diverse aorta-aandoeningen. Dankzij onze uitgebreide ervaring en expertise op dit gebied kunnen we de risico’s van dergelijke complexe ingrepen minimaliseren en de uitkomsten optimaliseren. We streven ernaar om de hoogste kwaliteit van zorg te bieden, waarbij de behoeften en het welzijn van onze patiënten altijd voorop staan.”
 • Hoe verloopt de opvolging na mijn ingreep?
  Na de ingreep zal de opvolging zorgvuldig gepland zijn om de voortgang van je herstel te volgen. Over het algemeen ziet het opvolgtraject er als volgt uit: - In de meeste gevallen volgt er een eerste controle na 4-6 weken, waarbij ook een CT-scan wordt uitgevoerd voor een grondige evaluatie. - Gedurende het eerste jaar na de ingreep zullen we je halfjaarlijks opvolgen om eventuele complicaties vroegtijdig op te sporen. - Na het eerste jaar kan de opvolging jaarlijks plaatsvinden. Dit kan gebeuren middels echografie of, indien nodig, een CT- of MRI-scan. Dit gestructureerde opvolgproces is ontworpen om ervoor te zorgen dat je herstel optimaal verloopt en eventuele problemen tijdig worden opgemerkt en behandeld. Regelmatige follow-up afspraken zijn essentieel om ervoor te zorgen dat je gezondheid stabiel blijft en eventuele risico's vroegtijdig worden aangepakt.
 • Kunnen er nog complicaties na het herstel van mijn aorta optreden op lange termijn?
  Ja, hoewel de kans op lange termijn complicaties na aortachirurgie over het algemeen klein is, zijn er specifieke overwegingen voor zowel open als endovasculaire ingrepen: Open Chirurgie: De kans op lange termijn complicaties na een open ingreep is over het algemeen gezien iets kleiner dan na endovasculaire chirurgie. Mogelijke complicaties kunnen zich manifesteren als nieuw aneurysma ter hoogte van de aanzet tussen prothese en bloedvat, infectie van de prothese, littekenbreuk, en andere zeldzame complicaties zoals fistels. Endovasculaire Chirurgie: De kans op lange termijn complicaties na een endovasculaire ingreep is, in vergelijking met open chirurgie, iets groter. Meestal gaat het hierbij om een lekkage van bloed in het aneurysma, waardoor dit opnieuw onder druk komt te staan. Gelukkig kunnen deze lekkages vaak worden opgelost met minimaal invasieve technieken om het lek te dichten. Regelmatige follow-up afspraken zijn van cruciaal belang om eventuele complicaties tijdig te identificeren en aan te pakken.
 • Hoe wordt bepaald of ik een open ingreep of minimaal invasieve ingreep via de lies moet krijgen?
  De keuze tussen een open chirurgische ingreep en een minimaal invasieve ingreep via de lies wordt bepaald door verschillende factoren, met als eerste overweging de locatie van het aneurysma. Aneurysma's in het stijgende deel van de aorta of de aortaboog worden meestal behandeld met een open hartoperatie, vaak met behulp van de hart-longmachine. Voor andere delen van de aorta komt een minimaal invasieve/endovasculaire ingreep in ongeveer 90% van de gevallen in aanmerking. Daarnaast spelen de anatomie van het aneurysma, leeftijd en algemene gezondheidstoestand een cruciale rol bij het bepalen van het geschikte type ingreep. Na grondige bespreking van de voor- en nadelen van beide ingreepmethoden, zullen we in samenspraak met jou een specifiek behandelingsplan opstellen. Dit plan is afgestemd op jouw individuele omstandigheden en heeft tot doel de meest effectieve en veilige aanpak te kiezen. Het is essentieel dat alle vragen en zorgen worden besproken om tot een weloverwogen beslissing te komen over de meest geschikte behandelingsroute.
 • Wat zijn de voor- en nadelen van een open ingreep versus een minimaal invasieve ingreep?
  Bij het vergelijken van een open chirurgische ingreep met een minimaal invasieve/endovasculaire ingreep zijn er verschillende voor- en nadelen om te overwegen. De keuze tussen deze twee benaderingen is gebaseerd op een grondige evaluatie van individuele factoren, zoals de locatie en kenmerken van het aneurysma, leeftijd en algemene gezondheid. Een gedetailleerd gesprek met je zorgteam zal helpen bij het begrijpen van de specifieke voor- en nadelen in jouw situatie, waardoor een weloverwogen beslissing kan worden genomen over de meest geschikte behandelingsroute. ​
 • Hoe verloopt een open ingreep en wat zijn de mogelijke complicaties?
  Hiervoor verwijzen we voor meer informatie graag naar onderstaande websites: - Borstkas: http://imeldavaatheelkunde.be/behandelingen/slagaders/open-borstkasoperatie-thoracaal-aneurysmatype-b-aortadissectie - Buik: http://imeldavaatheelkunde.be/behandelingen/slagaders/broekoperatie-aneurysma-aorta-abdominalis
 • Hoe verloopt een endovasculaire ingreep en wat zijn de mogelijke complicaties?
  Hiervoor verwijzen we voor meer informatie graag naar onderstaande websites: - Borstkas: http://imeldavaatheelkunde.be/behandelingen/slagaders/endoprothese-buikborstknie/endoprothese-borstkasslagader - Buik: http://imeldavaatheelkunde.be/behandelingen/slagaders/endoprothese-buikborstknie/endoprothese-buikslagader
bottom of page